PKN Orlen

PKN Orlen i spółka TP - podmiot zależny Trans Polonia - sfinalizowały transakcję sprzedaży spółki Orlen Transport za ostatecznie 84,5 mln zł, podał Orlen. Czytaj więcej >>>>

Torpol

Tomasz Sweklej zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Torpolu z dniem 29 lutego z powodów osobistych, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Mercor

Reklama

Mercor dokonał zamknięcia finansowego w transakcji przejęcia węgierskiej Dunamenti Tűzvédelem. W jego ramach nastąpiło przekazanie na rzecz Mercora 100% własności akcji spółki oraz wypłata dla sprzedających 75% ceny sprzedaży (ceny na zamknięciu). Całkowita cena sprzedaży została ustalona na równowartość 15,24 mln zł, podał Mercor. Czytaj więcej >>>>

Inter Cars

Inter Cars odnotowało 9,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 35,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Emperia

Emperia odnotowała 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Herkules

Herkules odnotował 13,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Getin Noble Bank

Fitch Ratings obniżył ocenę długookresową (IDR) Getin Noble Banku do BB- z BB oraz krajowy rating długoterminowy do BBB-(pol) z BBB(pol). Ocena indywidualna viability rating została obniżona do bb- z bb, podał bank. "Powyższe zmiany podyktowane są przede wszystkim wprowadzeniem nowych obciążeń podatkowych w postaci podatku bankowego" - podał Fitch.

Grupa AB

Grupa AB odnotowała 38,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2015/16 (1 lipca - 31 grudnia 2015) wobec 40,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Bank Millennium

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową (IDR) Banku Millennium na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A -(pol), podał Fitch. Perspektywa jest stabilna. Czytaj więcej >>>>

Grupa EMF

Grupa Empik Media&Fashion (EMF) odnotowała 66 mln zł skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w IV kw. 2015 r. wobec 62 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

mBank

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową (IDR) mBanku na poziomie BBB- oraz ocenę viability rating na poziomie bbb-, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna. Czytaj więcej >>>>

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) prowadzi zgodnie z harmonogramem rozmowy z kredytodawcami mające na celu utrzymanie finansowania dla bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, poinformowała spółka. "Realizację inwestycji warunkuje jej dalsze finansowanie od rozwiązań systemowych, które zapewnią opłacalność ekonomiczną inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Comp

Comp odnotował 9,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Alior Bank

Fitch Ratings potwierdził ocenę długookresową IDR Alior Banku na poziomie BB oraz viability rating na poziomie bb, podał Fitch. Agencja potwierdziła także długoterminowy rating w walucie krajowej Alior Banku na poziomie BBB+(pol). Perspektywa jest stabilna. Czytaj więcej >>>>

Amica

Amica Wronki odnotowała 24,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 22,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Orbis

Orbis S.A. i Deporium INC Sp. z o.o. zawarły umowę sprzedaży przedsiębiorstwa hotelowego "Mercure Mrągowo Resort & SPA", z wyłączeniem działki i budynków, w których zlokalizowany jest hotel, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Eurobank, Societe Generale

Fitch Ratings podniósł viability rating Eurobanku do bb wobec bb- wcześniej. Agencja potwierdziła ocenę długookresową IDR w walucie zagranicznej na poziomie A- oraz krótkoterminową ocenę IDR na poziomie F1, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna. Czytaj więcej >>>>

Agrowill Group

Agrowill Group odnotowała 1,29 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,12 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

MNI

MNI odnotowało 11,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Macro Games

Macro Games podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku i przydziału obligacji serii A na kwotę 2,5 mln zł, podała spółka. "Obligacje serii A są obligacjami 2,5 - letnimi, odsetkowymi, zabezpieczonymi. Termin wykupu obligacji serii A przypada na dzień 26 sierpnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków na realizacje celów strategicznych spółki, sfinansowanie bieżącej działalności, oraz spółki w tym także akwizycji, podano także.

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 25,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Lark.pl

Lark.pl odnotowało 4,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 260,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

MOL

MOL traktuje Czechy jako jeden ze swoich kluczowych rynków i szuka tam możliwości rozwoju. Nie ma natomiast planów rozwojowych w Polsce, poinformował wiceprezes Ferenc Horváth. Czytaj więcej >>>>

Wasko

Wasko odnotowało 7,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Bioton

Bioton odnotował 163,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Coal Energy

Coal Energy odnotował 2,81 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. r. fin. 2015/2016 (październik - grudzień 2015) wobec 4,1 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Zamet Industry

Zamet Industry odnotował 1,12 mln zł straty netto w IV kwartale 2015 r. wobec 3,17 mln zysku netto rok wcześniej, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Bumech

Bumech odnotowało 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 52,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Exillion Energy

Łączna produkcja Exillion Energy w 2015 r. wyniosła 5,88 mln baryłek, podała spółka, cytując nieaudytowane dane. "Łączna produkcja grupy w 365-dniowym okresie obejmowała 5 880 274 baryłek" - czytamy w komunikacie. Do przeliczenia wielkości produkcji z ton na baryłki zastosowano współczynnik 7,8037 baryłek na tonę dla Exillon WS oraz 7,44 baryłek na tonę w przypadku Exillon TP. "W opisywanym 365-dniowym okresie całkowite wydobycie grupy wynosiło 761 517 ton, z czego 590 011 ton przypadało na Exillon WS, a 171 506 ton na Exillon TP" – czytamy dalej.

SMT

SMT odnotowało 44,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Multimedia Polska

Multimedia Polska zanotowały wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) o ok. 73,7 tys. netto, tj. o 5% r/r do 1 674,6 mln usług na koniec 2015 r. W ocenie spółki, jest to wynik bardzo zadowalający i potwierdzający odwrócenie niekorzystnych trendów związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce. Liczba klientów wzrosła do 824,1 tys. na koniec ub. r. "Rośnie liczba RGU w segmencie telewizji, w tym zwłaszcza telewizji cyfrowej, nie tylko w wyniku migracji klientów analogowych do telewizji cyfrowej, która przebiega zgodnie z oczekiwaniami, ale również w związku z organicznym rozwojem naszego biznesu, a także kilkoma mniejszymi akwizycjami. Obserwujemy również satysfakcjonujące wzrosty RGU w segmencie usług internetowych. W zakresie usług głosowych, aż do 2013 r. wbrew niekorzystnym trendom rynkowym udawało nam się wykazywać wzrosty zarówno w zakresie RGU (zwłaszcza telefonii VoIP), jak i w zakresie przychodów. Dopiero w ostatnich dwóch latach poddaliśmy się ogólnej sytuacji na rynku, choć jednocześnie odnotowujemy dalsze przyrosty użytkowników telefonii mobilnej, również w skojarzeniu z telefonią stacjonarną w technologii VoIP" - napisał prezes Andrzej Rogowski w liście do akcjonariuszy.

Zarząd Multimedia Polska będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę 100% zysku wypracowanego w 2015 roku w formie dywidendy, poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>

Pekaes

Pekaes otworzył nowy oddział dystrybucyjny w Opolu o powierzchni magazynowej 1 800 m2, poinformowała spółka. "Nowy oddział zapewnia więcej możliwości zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych klientów. Zyskaliśmy dzięki niemu przewagę nad konkurencją pod względem terminów odbiorów przesyłek. Możemy zaproponować teraz późniejszą godzinę odbioru, co w wielu przypadkach będzie dużym ułatwieniem dla naszych klientów" - powiedział dyrektor operacyjny Jerzy Markow, cytowany w komunikacie. Nowy oddział będzie obsługiwał klientów z województwa opolskiego, jak i sąsiadujących z nim miast z terenu województwa śląskiego, takich jak Lubliniec, Racibórz czy Gliwice, podano również.

Asseco SEE

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (SEE) zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 0,42 zł za 2015 rok, podała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję. >>>>

Hutmen

Rada nadzorcza Hutmena powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki Rafałowi Michalczukowi po rezygnacji z tej funkcji Jana Ziai, podała spółka. >>>>

Netia

Rada nadzorcza Netii zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2020, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps, podał operator. Kwota inwestycji wynosi łącznie ok. 417 mln zł. >>>>

Netia uchyliła dotychczasową politykę dywidendową i wnioskuje do walnego o uchwalenie tegorocznej dywidendy w kwocie 0,2 zł na jedną akcję, wynika z komunikatu spółki. >>>>

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC osiągnięte w lutym br. wyniosły około 149 mln zł i były wyższe o 46,7% w skali roku, podała spółka. "Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za luty 2016 wyniosły około 121 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,7%, narastająco za okres styczeń - luty wyniosły 277 mln zł i były wyższe o 27,5% w stosunku do roku 2015 r." - czytamy w komunikacie. CCC podało, że przychody za okres styczeń - luty wyniosły 322 mln zł i były wyższe o 41,2% w ujęciu rocznym.

Mostostal Zabrze

Umowa Mostostalu Zabrze z Kopeksem jako zamawiającym, na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa konstrukcji stalowej budynku kotłowni, LUVO oraz SCR" z przeznaczeniem dla bloku energetycznego realizowanego dla Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II, weszła w życie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 52,41 mln zł netto. "Warunkiem wejścia w życie umowy było otrzymanie zgód od firm: E003B7 Sp. z o.o. (spółka zależna Rafako S.A.) oraz Rafako S.A., Tauron Wytwarzanie S.A. (inwestor) oraz gwarantów" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment

Echo Investment zawarło z Redefine Properties Limited umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów Echo Prime Properties B.V. (spółka), z portfelem nieruchomości o uzgodnionej wartości transakcyjnej niemal 1,19 mld euro, wynika z komunikatu Echo. "Zgodnie z umową, emitent zobowiązał się sprzedać, a Redefine zobowiązał się kupić udziały w spółce, jak również Redefine zobowiązał się subskrybować nowe udziały w spółce. Liczba udziałów sprzedawanych oraz nowych udziałów zostanie określona przed ich nabyciem przez Redefine w taki sposób, aby po ich nabyciu, Redefine posiadał 75% plus jeden udział w ogólnej liczbie udziałów w spółce, natomiast emitent będzie posiadał 25% minus jeden udział w ogólnej liczbie udziałów w spółce (po uwzględnieniu podwyższenia o nowe udziały)" - czytamy w komunikacie.

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym br. przez grupę LPP wyniosły ok. 342 mln zł i były wyższe o około 20% w skali roku, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47 % i była o ok. 4 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. LPP podało, że wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - luty 2016 roku wyniosła 759 mln zł i była wyższa o o ok. 21% r/r. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lutego wyniosła ok. 840 tys. m2 i była większa o ok. 17% od powierzchni handlowej na koniec lutego ubiegłego roku.

ING Bank Śląski

Zarząd ING Bank Śląskiego zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie z zysku za 2015 r. kwoty 559,43 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 49,6% skonsolidowanego zysku netto grupy. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,30 zł brutto, podał bank. >>>>