Jeszcze rok temu ich zysk ledwo przekraczał 5,2 mln zł. Teraz ogłaszają, że w ciągu 12 miesięcy zarobili ponad 342,4 mln zł. CD Projekt podał właśnie swoje wyniki finansowe za 2015 rok.

CD Projekt odnotował 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 424,19 mln zł wobec 9,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798,01 mln zł w 2015 r. wobec 96,19 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 336,2 mln zł wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

"W pierwotnych planach zakładaliśmy, że w latach 2012-2014 ukażą się dwie duże gry. Ostatecznie uznaliśmy, że warto poświęcić dodatkowy czas i pieniądze na rozbudowanie 'Wiedźmina 3' do poziomu niespotykanego dotychczas wśród gier fabularnych. Czas pokazał, że nasze podejście było słuszne. W listopadzie 2011 roku ogłosiliśmy plan, w efekcie którego mieliśmy sprzedać 10-cio milionową kopię gry własnej produkcji do końca 2015 roku, a sprzedaliśmy ponad 20 milionów. Dzięki temu sumaryczny wynik netto Grupy CD Projekt za ten okres wyniósł 390 mln zł, czyli 168 proc. celu finansowego. W tym czasie kurs akcji CD Projekt wzrósł o 353 proc., podczas gdy indeks WIG jedynie o 26 proc." - napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

>>> Czytaj też: Polacy rozdawali w tym roku karty w sektorze gier wideo

Ambitne plany na przyszłość

Nowy program motywacyjny, proponowany przez zarząd CD Projektu, zakłada m.in. wypracowanie skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016-2021 w wysokości 1,09 mld zł, podała spółka.

"W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego dotychczasowego programu motywacyjnego zatwierdzonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2011 roku i obejmującego lata 2012-2015, zarząd spółki wraz z zatwierdzeniem aktualizacji strategii Grupy na lata 2016-2021 planuje wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r.

Program ten będzie oparty o kryterium rynkowe (20% uprawnień) i wynikowe (80% uprawnień). "Realizacja kryterium rynkowego uzależniona byłaby od spełnienia się warunku polegającego na zmianie kursu akcji spółki w okresie obowiązywania programu, wyższej od zmiany poziomu indeksu WIG w tym samym okresie, powiększonej o 100 punktów procentowych" - czytamy dalej.

Realizacja kryterium wynikowego uzależniona byłaby od osiągnięcia określonych celów wynikowych, w odniesieniu do osób uprawnionych, mających wpływ na wyniki całej Grupy, w zakresie wszystkich jej segmentów działania.

"Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2019: 618 427 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium;
* Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2020: 855 538 tys. zł; lub w razie nie osiągnięcia tego kryterium,
* Suma skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016 – 2021: 1 092 649 tys. zł" - napisano w sprawozdaniu.

Zgodnie z zakładanymi założeniami programu, dopuszczalne byłoby wcześniejsze zaliczenie celów wynikowych na bazie wyników roku 2016 lub lat 2016-2017 lub lat 2016-2018 w przypadku wcześniejszego osiągnięcia w krótszym okresie oczekiwanej wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy z działalności kontynuowanej wyznaczonego dla lat 2016-2019, podano także.

"Powyższe założenia programu obowiązujące na dzień publikacji niniejszego sprawozdania są odzwierciedleniem aktualnych intencji zarządu spółki. Dokładne warunki i parametry programu będą zawarte w zgłoszonych w terminie późniejszym projektach uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy CD Projekt S.A. i mogą ulec zmianie w stosunku do warunków opisanych powyżej" - zastrzegła także spółka.