Chcemy, aby polska gospodarka była konkurencyjna, dlatego wzrost gospodarczy musimy opierać o zasoby polskiej nauki. Powstanie Funduszu Funduszy - to milowy krok na tej drodze - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i PZU TFI podpisały list intencyjny w sprawie współpracy nad komercjalizacją wyników badań naukowych, która ma doprowadzić do utworzenia Funduszu Funduszy z początkowym budżetem ok. 500 mln zł, inwestującego w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych, podały PZU i NCBR.

"Chcemy, aby polska gospodarka była konkurencyjna, dlatego wzrost gospodarczy musimy opierać o zasoby polskiej nauki. Powstanie Funduszu Funduszy - to milowy krok na tej drodze. Budujemy ekosystem przyjazny przedsiębiorcom, którzy komercjalizują wyniki badań naukowych. Przekujemy w ten sposób potencjał polskich innowatorów w sukces gospodarczy" - powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Reklama

Powstający fundusz ma być największy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z początkowym budżetem ok. 500 mln zł. Środki na ten cel wyłoży Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy. Z Funduszem Funduszy współpracować będzie NCBR. Poprzez program koinwestycji fundusz będzie katalizatorem rozwoju dla innowacyjnych spółek technologicznych z polskim pierwiastkiem.

>>> Czytaj też: Polski Steve Jobs. Jak stworzył startup, który jest światowym graczem?

"W polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN kiełkuje wiele innowacyjnych rozwiązań. Często jednak ich twórcy mają trudność z dotarciem do inwestorów i pozyskaniem finansowania na realizację projektu. Kierując do nich strumień funduszy, przy jednoczesnym wykorzystaniu know-how naszych partnerów, usuwamy kolejną barierę ograniczającą komercjalizację prac B+R" – powiedział zastępca dyrektora NCBR Jerzy Kątcki, także cytowany w komunikacie.

Inicjatywa ma pomóc przyciągnąć najlepszych inwestorów venture capital do Polski.

"Zależy nam, by wsparcie uzyskały projekty o największym potencjale z szansą na szybką komercjalizację. Inwestycje w innowacyjną, opartą na wiedzy gospodarkę wymagają ekosystemu stworzonego poprzez zaangażowanie wielu podmiotów. Należy podkreślić pozycję PZU jako najbardziej aktywnego, zaawansowanego technologicznie i wiedzowo inwestora w tej szerokości geograficznej" - dodał Paweł Surówka, członek zarządu PZU odpowiedzialny za inwestycje.

Utworzenie Funduszu Funduszy jest jednym z narzędzi realizujących założenia rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.