Ankietowani eksperci przewidują też, że wzrost PKB w 2016 i w 2017 r. osiągnie najprawdopodobniej 3,6 proc., a bezrobocie spadnie z 9,3 proc. do 8,6 proc. w 2018 r.

Z kolejnej rundy opracowywanej co kwartał Ankiety Makroekonomicznej NBP wynika m.in, że ankietowani eksperci bardzo silnie obniżyli prognozy inflacji CPI r/r w 2016 r. względem grudniowego badania. Ich zdaniem inflacja w br. najprawdopodobniej ukształtuje się pomiędzy -0,6 proc. a 0,3 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), a scenariusz centralny wskazuje na spadek cen o 0,3 proc. Prawdopodobieństwo deflacji jest równe 63 proc.

"W dwóch kolejnych latach spodziewana jest dodatnia, i rosnąca, dynamika cen, choć inflacja z dużym prawdopodobieństwem pozostanie poniżej celu NBP (2,5 proc.) – prawdopodobieństwo to wynosi 86 proc. dla 2017 r. i 72 proc. dla 2018 r. W 2017 r. należy oczekiwać inflacji CPI r/r z zakresu 1,0 proc. – 2,2 proc., zaś w 2018 r. – pomiędzy 1,3 proc. a 2,6 proc." - czytamy w podsumowaniu ankiety.

Zdaniem ankietowanych ekspertów prognozy centralne dynamiki PKB wskazują na stabilne tempo krajowego wzrostu gospodarczego w najbliższych dwóch latach. "Scenariusz centralny dla lat 2016 i 2017 to 3,6 proc. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa sugerują, że wzrost PKB w br. ukształtuje się pomiędzy 3,4 proc. a 3,9 proc., w 2017 r.: pomiędzy 3,0 proc. a 4,0 proc., a w 2018 r.: pomiędzy 2,7 proc. a 4,1 proc."

Reklama

Eksperci są też zgodni co do poziomu podstawowej stopy procentowej NBP w br.: prognoza centralna to ok. 1,45 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,3 proc. – 1,6 proc. W 2017 r. stopa referencyjna prawdopodobnie nie wyjdzie poza zakres 1,25 proc. – 1,95 proc., przy scenariuszu centralnym równym 1,55 proc., a w 2018 r. – poza przedział: 1,5 proc. –2,6 proc.

"W najbliższych latach spodziewany jest spadek stopy bezrobocia w Polsce z 9,3 proc. w br. do 8,6 proc. w 2018 r. Wynagrodzenie brutto najsilniej będzie rosło w br. (4,4 proc. r/r). W 2017 r. tempo wzrostu wynagrodzeń wyniesie 4,0 proc., a w 2018 r. – 3,8 proc." - głosi podsumowanie ankiety.

Eksperci spodziewają się także tempa wzrostu PKB w strefie euro w br. na poziomie 1,6 proc.. W kolejnych latach wzrost gospodarczy strefy euro nieznacznie przyspieszy – do 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r. Polska waluta, ich zdaniem, będzie się stopniowo umacniała względem euro – kurs PLN/EUR obniży się z 4,3 w br. do 4,1 w 2018 r.

Silna korekta, zdaniem ekspertów, będzie dotyczyła cen ropy. Oczekiwana cena baryłki ropy Brent w 2016 r. wynosi 42 USD, a w 2017 r. – 55 USD (w porównaniu z - odpowiednio - 50 USD i 69 USD prognozowanymi w poprzedniej ankiecie). W 2018 r. cena ropy wzrośnie do 62 USD za baryłkę - uważają ankietowani.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 15 marca a 4 kwietnia 2016 r. Wzięło w niej udział 19 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. (PAP)