Apator odnotował 13,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 16,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 18,75 mln zł wobec 20,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,78 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 180,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 19,48 mln zł wobec 19,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)