Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 33,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca br. Uwzględniają wypłaconą zaliczką, kwota dywidendy na akcję wynosi 1 zł.

"Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 58 351 468,76 zł w następujący sposób:

- dywidenda 33 107 028,00 zł

- kapitał zapasowy 25 244 440,76 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 została w grudniu ub.r. wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9 932 108,40 zł, czyli 0,3 zł na akcję.

"Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 23 174 919,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku" - czytamy dalej.

Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,7 zł na akcję ma nastąpić 28 czerwca 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Apatora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 26,49 mln zł z zysku za 2014 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,8 zł brutto, uwzględniając wypłaconą wcześniej dywidendę zaliczkową.

Apator odnotował 60,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 58,35 mln zł wobec 49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)