Jak mówiła na konferencji prasowej minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dzięki tym umowom powstać ma ponad 230 nowych rozwiązań, które poprawią jakość życia i warunków pracy społeczeństwa.

Jak wyjaśniła minister, chodzi o to, żeby "sięgnąć do ludzi, do realnego życia i wyłowić tam innowacje społeczne. Ludzie mają różne genialne pomysły rozwiązywania problemów społecznych". Drugim zadaniem ma być rozwijanie, umacnianie i przekazywanie dalej innowacji, które już zostały znalezione.

"To są inwestycje w ludzi, edukacyjne, przeciwdziałające wykluczeniu. (...) Budują wartość ogromnie potrzebną - kapitał społeczny" - tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz, zachęcając jednocześnie do brania udziału w kolejnych naborach. Są bardzo proste, dla zwykłych, czasem pojedynczych ludzi - tłumaczyła minister.

Jak dodała wiceminister Monika Sikora, w celu wykorzystania na szerszą skalę innowacji społecznych, wypracowanych w gminach czy mniejszych organizacjach, do inkubatorów dodane zostają akceleratory, które mają wspierać rozwój już wdrożonych pomysłów

Reklama

Umowy MFiPR podpisało umowy z organizacjami pozarządowymi, administracją i firmami, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz włączenia społecznego, zatrudnienia, kształcenia. Będą one wraz z partnerami pełnić rolę tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Ich zadaniem będzie wsparcie autorów innowacji, tak aby dostosowali swoje pomysły do potrzeb osób, dla których je tworzą i sprawdzili czy działają w praktyce.

Beneficjentami konkursu są: Fundacja Stocznia, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Małopolskiego, oraz firmy DGA, Sense Consulting i PCG Polska.

Zgodnie z zasadami konkursu inkubatory będą działały we wszystkich obszarach wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): włączenia społecznego, zatrudnienia, dostępności i edukacji.

Konkurs zorganizowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) 2021-2027. Jest kontynuacją systemu finansowania mikro-innowacji zapoczątkowanego w Programie Operacyjnym Wiedza EdukacjaRozwój (PO WER), który był realizowany w poprzedniej perspektywie finansowej UE. (PAP)