EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) Grupy KGHM w I kwartale br. wyniosła 987 mln zł tj. o 294 mln zł mniej niż rok wcześniej. W tym samym okresie wynik netto Grupy obniżył się o 59 proc. i wyniósł 163 mln zł.

Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Krzysztof Skóra podkreślił w komunikacie, że polityką spółki jest utrzymanie dyscypliny w zakresie kontroli kosztów, co ma szczególne znaczenie w kontekście niskich cen metali. "Prowadzimy intensywne prace nad realizacją programu naprawczego oraz nad rewizją strategii, w szczególności w odniesieniu do aktywów zagranicznych" - zaznaczył.

Jak wskazuje spółka, dotychczas Kopalnia Sierra Gorda nie osiągnęła części zakładanych pierwotnie parametrów operacyjnych i efektywnościowych, w związku z czym rozpoczęto rewizję długoterminowego planu działalności, wdrażany jest rozbudowany program obniżki kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.

Chilijska kopalnia Sierra Gorda zanotowała w I kwartale 224 mln zł straty netto ważonej udziałem KGHM w tym projekcie.

Reklama

"Biorąc pod uwagę aktualne poziomy ceny molibdenu i miedzi oraz obecny poziom efektywności operacyjnej kopalni Sierra Gorda w Chile nie jest na tym etapie możliwe podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji II fazy projektu" - tłumaczy cytowany w komunikacie wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. ds. rozwoju Mirosław Biliński.

Spółka zapowiada, że w 2016 roku długookresowe programy inwestycyjne oraz założenia operacyjne w kopalniach KGHM International zostaną poddane rewizji. Wyniki prac determinować będą dalszą ścieżkę rozwoju i działalności operacyjnej tych aktywów. 20-proc. spadek cen miedzi w okresie od końca marca 2015 do końca marca 2016 w istotny sposób zmniejszył możliwości inwestycyjne Grupy KGHM - wskazuje spółka.

"Zwłaszcza w kontekście niedoszacowanych nakładów inwestycyjnych i przeszacowanej prognozy efektywności operacyjnej aktywów zagranicznych rewizja strategii rozwoju KGHM jest niezbędna. Wyniki przeglądu strategii zarząd planuje przedstawić w pierwszych miesiącach 2017 roku" - czytamy.

KGHM International miał w I kw. 277 mln zł straty netto, głównie przez Sierra Gorda.

Odkrywkowa kopalnia w Chile została uruchomiona w czerwcu 2014 r. KGHM ma 55 proc. udziałów w kopalni.

KGHM jest jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa i jest jednym z czołowych na świecie producentów miedzi i srebra. Obecnie Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji KGHM. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych.

Pod koniec lutego minister skarbu Dawid Jackiewicz wskazywał, że potrzebne jest przeprowadzenie audytu w KGHM, który pokaże, "dlaczego spotkaliśmy się z tak wielkimi trudnościami, jeśli chodzi o inwestycję w kopalnię Sierra Gorda w Chile". "Audyt ten musi przynieść odpowiedź na kilka podstawowych pytań; po pierwsze, w jaki sposób dywersyfikować działalność spółki, by nie była ona narażona na problemy finansowe w sytuacji spadających cen miedzi" - mówił.

>>> Czytaj też: Tak wygląda największa inwestycja zagraniczna polskiej firmy – kopalnia Sierra Gorda [GALERIA]