Strata operacyjna wyniosła 0,62 mln zł wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,85 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 28,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,5 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)