W porównaniu z wtorkiem 26 maja 2015 r., kiedy indeks wynosił 584 pkt., Baltic Dry jest wyższy o 6,8 proc.

Baltic Dry Index (BDI) jest miarą kosztu transportu morskiego na całym świecie dla suchych ładunków masowych. Obliczany jest codziennie przez giełdę Baltic Exchange w Londynie, na podstawie aktualnych stawek frachtowych. (PAP)