Strata operacyjna wyniosła 46,64 mln zł wobec 36,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,81 mln zł w 2015 r. wobec 99,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 373,21 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.

(ISBnews)