PKP Cargo od początku maja br. przewozi koks dla grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z południa Polski do odbiorcy w Nadrenii Północnej-Westfalii, podała spółka. W ciągu miesiąca do zachodniego landu Niemiec trafia kilkanaście tysięcy ton tego surowca energetycznego.

"Największy polski przewoźnik realizuje dostawy samodzielnie na całym odcinku, w tzw. systemie wahadłowym. To efektywny sposób realizacji przewozów - przesyłka dojeżdża do stacji docelowej, po czym próżne wagony wracają w zwartym składzie do kraju. PKP Cargo zapewniło cztery wahadła na realizację tego kontraktu" - czytamy w komunikacie.

"Realizując samodzielnie przewozy z Polski na zachód Europy wykorzystujemy nasz duży potencjał. PKP Cargo jest doświadczonym przewoźnikiem i partnerem dla największych grup przemysłowych w Europie. Chcemy stale zwiększać naszą obecność i aktywność poza granicami Polski, zgodnie z założeniami strategii na lata 2016-2020" - powiedział członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Grzegorz Fingas, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo realizuje przewozy koksu dla grupy JSW w specjalistycznych wagonach towarowych przystosowanych do obsługi tej konkretnej umowy. Organizacja przewozów w systemie wahadłowym pozwala na sprawą i efektywną realizację dostaw, racjonalizując ponoszone koszty operacyjne. Obsługa nowego kontraktu wymaga od PKP Cargo uruchamiania od trzech do czterech pociągów tygodniowo, podała również spółka.

PKP Cargo przewozi eksportowany węgiel i koks do polskich portów morskich oraz kilkunastu krajów europejskich, w tym najwięcej do odbiorców w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji oraz na Ukrainie. Do obsługi tych transportów spółka wykorzystuje najczęściej standardowe wagony towarowe, tzw. węglarki. Niektóre przewozy eksportowe realizowane są w kontenerach. W 2015 roku przewozy koksu w systemie intermodalnym stanowiły ponad 5% całości przewozów tego surowca realizowanych przez PKP Cargo. Część przewozów eksportowanych paliw stałych spółka realizuje we współpracy z innymi przewoźnikami, w tym z AWT - czeskim operatorem wchodzącym w skład Grupy PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)