Dla gazu zaazotowanego obniżka wyniosła 8,5 proc.

Od początku roku ceny za gaz ziemny zostały obniżone przez PGNiG o 22,6 proc. w przypadku gazu wysokometanowego i o 21,2 proc. w przypadku gazu zaazotowanego.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca do 30 września 2016 r.

Według PGNiG URE podjęło decyzję o obniżce cen gazu w taryfie hurtowej ze względu na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego na rynkach w północno-zachodniej Europie, co wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy. (PAP)