"16 czerwca 2016 roku PKN Orlen S.A. podpisał z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia aneks do umowy, zawartej 21 czerwca 2013 roku, na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA w Litvinowie w ilości od ok. 2,9 mln ton do ok. 5 mln ton rocznie.

Dostawy będą realizowane od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

"Cena dostarczanej ropy naftowej, zgodnie z praktyką rynkową, liczona będzie z wykorzystaniem indeksu Brent Dated i dyferencjału ropy Urals" – podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)