OT Logistics

OT Logistics zawarł warunkową umowę inwestycyjną z STK Group dotyczącą realizacji przez OT Logistics inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej (KB S.A.) za szacunkowo ok. 33 mln zł, a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics za 23,4 mln zł, wynika z komunikatu OT Logistics. >>>>

ZPC Otmuchów

Proces przeprowadzenia wyceny wartości aktywów wytwórczych ZPC Otmuchów ulegnie wydłużeniu względem wstępnie zaplanowanego terminu określonego na koniec I półrocza 2016 r., podała spółka. „O zakończeniu przedmiotowej wyceny poinformuje niezwłocznie po jej otrzymaniu od podmiotu sporządzającego tę wycenę" – czytamy w komunikacie. W połowie maja ZPC Otmuchów informował o nt. zmiany klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym wybranych aktywów wytwórczych.

JSW

Reklama

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) dotyczącej sprzedaży posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za szacunkowo 350 mln zł, podała JSW. >>>>

MNI

MNI złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy pozew ws. zasądzenia solidarnie zapłaty od pozwanych: Wojciecha Kamienieckiego, CEE Equity Partners limited liability company, Janusza Skrzypkowskiego i Rafała Andrzejewskiego kwoty 69,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka. „Roszczenia MNI związane są z procesem sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych emitenta […]. Ponieważ, poprzez zawezwanie pozwanych do próby ugodowej, sporu nie udało się zakończyć na drodze polubownej, emitent wystąpił z przedmiotowym pozwem" – czytamy w komunikacie.

Altus TFI

Altus TFI rozpocznie 6 lipca przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 3,608 mln akcji własnych, stanowiących do 6,19% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. >>>>

Vistula Group

Akcjonariusze Vistula Group postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 13,378 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Vivid Games

Postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) związane z zatwierdzeniem prospektu Vivid Games jest w toku - spółka czeka na uwagi KNF po przekazaniu IV rundy odpowiedzi, podano w komunikacie. >>>>

Bloober Team

Projekt Bloober Team pt. "|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania unijnego. Koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 8,38 mln zł, a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 5,03 mln zł, podała spółka. >>>>

Rovese

Akcjonariusze Rovese zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż II etapu Osiedla Moderna w warszawskiej dzielnicy Targówek. W nowym etapie budowy inwestycji zaplanowano 194 mieszkania, podała spółka. >>>>

Czytaj też rekomendacje

TMR

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotowały 5,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2015/2016 (1 listopada 2015 - 31 marca 2016) wobec 3,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Farmacol

Farmacol ITB - spółka zależna Farmacolu - planuje wybudowanie magazynów o powierzchniach ok. 18 000 m2 i ok. 8 000 m2 za łączną kwotę ok. 135 mln zł, podała spółka. Finansowanie zostanie zapewnione przez Farmacol. >>>>

Incesteko

Akcjonariusze Incesteko zdecydowali o emisji obligacji serii C, poinformowała spółka. Investeko wyemituje nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2 000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, podano także. >>>>

Libet

Akcjonariusze Libetu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok 2015 w kwocie 7,127 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Mercator Medical

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w całości na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>

Gorenje

Ekoinvest, d.o.o. - spółka zależna Gorenje, d.d. - zawarła umowę sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Publicus, d.o.o. na rzecz spółki HIS gradbeništvo in inženiring, d.o.o., (która posiada 35% udziałów w Publicus) za 3,6 mln euro, podało Gorenje. >>>>

PGG, PGE, Energa, PGNiG

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą (PGG) przez czterech przedsiębiorców - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Pozwoli im to na samodzielne podejmowanie decyzji w niektórych sprawach dotyczących działalności PGG, podał Urząd. >>>>

Cyfrowy Polsat

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu w całości 446,15 mln zł zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Energa

Energa rozszerza swoją ofertę od 1 lipca br. o sprzedaż gazu dla klientów indywidualnych, poinformowała spółka. Dotychczas gaz mogły od Energi kupować jedynie firmy. >>>>

PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. >>>>

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego (PKO BP) odwołało ze składu rady nadzorczej Agnieszkę Winnik–Kalembę oraz Małgorzatę Dec–Kruczkowską. Jednocześnie powołało do RN Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza, podał bank. "Skarb Państwa, jako uprawniony akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 statutu banku wyznaczył panią Grażynę Ciurzyńską na wiceprzewodniczącą rady nadzorczej banku" - czytamy w komunikacie.

Plaza Centers

Plaza Centers podpisała z bankiem finansującym porozumienie ws. spłaty długu (Debt Repayment Agreement, DRA) w projekcie Zgorzelec Plaza, podała spółka.>>>>

PZU

Zwyczajne walne zgromadzenie PZU zdecydowało w czwartek, że spółka wypłaci 1,79 mld zł dywidendy, czyli 2,08 zł na akcję. Podjęta uchwała jest zgodna z rekomendacją zarządu spółki. >>>>

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) postanowili na walnym zgromadzeniu przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 1 796,13 mln zł tj. 2,08 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>

PKN Orlen

Realizowana przez PKN Orlen elektrownia gazowo-parowa we Włocławku zostanie oddana do eksploatacji w terminie późniejszym niż do końca II kw. 2016 r., podała spółka. >>>>

Polnord

Polnord uruchomił sprzedaż 65 mieszkań w budynkach C3 i C4 I etapu osiedla Neptun II, realizowanego w podwarszawskich Ząbkach, podała spółka. Termin odbioru lokali to IV kw. 2017 roku. >>>>

i2 Development

Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych i kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>

LW Bogdanka

W celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, LW Bogdanka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, poinformowała spółka. Ponadto,spółka dokonała wykupu obligacji wyemitowanych w serii LWB02B300616, o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podano także. >>>>

PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zatwierdził nową strategię Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) na lata 2016-2022, która wchodzi w życie 1 lipca 2016 r., podała spółka. >>>>

Wasko

Wasko rozgląda się za możliwościami potencjalnej akwizycji, poinformował wiceprezes Tomasz Macalik. >>>>

Backlog skonsolidowany Wasko na ten rok wynosi obecnie 250 mln zł wobec 300 mln zł rok temu, poinformował kierownik biura giełdy w Wasko Tomasz Kosobucki.>>>>

Auto Partner

Akcjonariusze Auto Partner postanowili przekazać na kapitał zapasowy kwotę 8,86 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>>

Pylon

Akcjonariusze Pylona zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 15 092 694 akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję. >>>>

MOL

MOL sfinalizował przejęcie całej sieci detalicznej i segmentu hurtowego ENI w Słowenii, podała spółka. >>>>

Vindexus

Rada nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus powołała na okres 3-letniej kadencji Jana Kuchno na stanowisko prezesa, poinformowała spółka. >>>>

Ursus

Akcjonariusze Ursusa postanowili przekazać na kapitał zapasowy kwotę 9,4 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.>>>>

Feerum

Akcjonariusze Feerum przeznaczyli zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 8,9 mln zł oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w kwocie 73 tys. zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

OPTeam

OPTeam zawarł z funduszem Innova AF II S.a r.l. (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży ok. 75% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za łącznie 112,5 mln zł, podała spółka. >>>>

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wypowiedział Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej - Konin (MPEC) umowę sprzedaży ciepła dla Konina z powodu zmian wymogów środowiskowych od 2020 r. i wysokich kosztów ewentualnego dostosowania się do nich, podała spółka. ZE PAK nadal chce być jednak dostawcą ciepła dla miasta i w tym celu analizuje uruchomienie nowego źródła ciepła. >>>>

Selvita

Akcjonariusze Selvity zdecydowali, że zysk spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,66 mln zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Verbicom

Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 396 tys. zł dywidendy z 2,75 mln zł jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2015 r., czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. >>>>

InPost

Akcjonariusze InPost zdecydowali, że cały zysk spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

PZ Cormay

Akcjonariusze PZ Cormay nie podjęli na walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej, podał PZ Cormay. >>>>

Indata

Akcjonariusze Indaty postanowili przekazać na kapitał zapasowy cały zysk netto za 2015 r. w kwocie 1,156 mln zł, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>