"Zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 16 630 260,16 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób: Kwotę 7 780 913,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Kwotę 8 849 346,76 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Prawem do dywidendy zostało objętych 14 963 295 akcji (z wyłączeniem 1 173.755 akcji własnych), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,52 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 września 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 września 2016 r., podano również.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)