Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu br. osiągnęła 90,5 mld euro, czyli była wyższa o 2,1% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import do Polski pozostał na zbliżonym poziomie, co rok wcześniej w tym samym okresie, tj. 86,3 mld euro. Wyniki te przełożyły się na zwiększenie nadwyżki o ponad 2 mld euro, do ok. 4,2 mld euro, podał resort.

"W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 16,8%). Szybciej niż przeciętnie wzrósł również wywóz wyrobów ceramicznych (o 6,5%), wyrobów przemysłu chemicznego (o 5,6%), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o ok. 6,1%) oraz w przypadku dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 3,1%). Z kolei wolniej niż przeciętnie wzrosła sprzedaż artykułów rolno-spożywczych (tj. wzrost o 1,1%), zaś spadki nastąpiły m.in. w eksporcie wyrobów metalurgicznych (o 8%) oraz produktów mineralnych (o ok. 25%).

>>> Czytaj też: Polska eksportuje coraz więcej. Handel z Niemcami kwitnie

Według resortu, niska dynamika eksportu po sześciu miesiącach br. była rezultatem przyhamowania tempa wzrostu wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 3,1% do 78,5 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (o 4,3%, do 11,9 mld euro).

"Eksport do UE wzrósł o 2,4% (do ok. 72,3 mld euro), w tym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 2,6%), niż do państw strefy euro (o 2,3%). Wzrost eksportu odnotowano do siedemnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku czternastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej" - czytamy dalej.

Reklama

Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Irlandii (o 15,6%), Słowenii (o 13,2%), Rumunii oraz Hiszpanii (po 10,2%), Szwecji (o 7,9%), Litwy i Włoch (o 4,3%) oraz Francji (o 4,2%.). Dalej utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym wywozie, do 79,9% po sześciu miesiącach 2016 r.

"Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. o 12,1%, do ok. 6,3 mld euro. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia sprzedaży do: USA (o 17,2%), Szwajcarii (o 15,6%), Kanady (o ok. 12%), Japonii (o 7%) oraz Izraela (o 28%)" - podano także.

Resort podkreślił, że w przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. odnotowano jego wzrost na poziomie 2,4% (do ok. 4,9 mld euro), w tym na Ukrainę o 10,9% oraz na Białoruś o 7,3%. Trend spadkowy odwrócił się również w wywozie do Rosji (wzrost sprzedaży o 0,5%), jakkolwiek był on znacznie łagodniejszy niż w przypadku pozostałych państw tej grupy.

"Niekorzystnie w pierwszym półroczu 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP). Po dynamicznym jego wzroście w 2015 r. (o ok. 14%), w okresie styczeń-czerwiec br. zmniejszył się o 8,3% w stosunku tego samego okresu roku poprzedniego (do ponad 7 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Turcji (o 11,2%), Chin (o 5,9%), Arabii Saudyjskiej (o 8,7%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 28%) oraz Meksyku (o ok. 20% ). Z drugiej strony wśród ważniejszych z tej grypy rynków szybko zwiększył się eksport do Singapuru (ponad 2,6-krotnie), Indii (o ponad 50%), Republiki Korei (o ok. 12%) oraz Serbii (o ok. 5%)" - podsumowało MR.

>>> Polecamy: Używane ciuchy zalewają świat. Polska olbrzymim odbiorcą