Apator odnotował 13,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 12,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,49 mln zł wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,54 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 183,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 420,32 mln zł w porównaniu z 364,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2016 r. wyniósł 53,5 mln zł wobec 53,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po I półroczu 2016 r. grupa Apator może pochwalić się bardzo dobrą sprzedażą, której sprzyjają przede wszystkim rynki eksportowe. W kluczowych dla naszej działalności obszarach biznesowych takich jak opomiarowanie energii elektrycznej i gazu oraz aparaturze łączeniowej przekraczamy zakładane plany i poprawiamy rentowność. To rekompensuje nam nieco gorsze wyniki w niektórych innych obszarach, m.in. w ICT" - powiedział prezes spółki Andrzej Szostak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Prognoza Grupy Apator na 2016 rok zakłada osiągnięcie sprzedaży na poziomie 850 mln zł oraz zysku netto w wysokości 80 mln zł. "Biorąc pod uwagę wykonanie około połowy planu sprzedażowego i sezonowo zawsze lepszą II połowę roku, Zarząd podtrzymuje prognozę przychodów. Jeżeli chodzi o prognozowany poziom zysku netto, nie zostanie spełnione jedno z głównych założeń dotyczące braku straty netto na koniec roku w spółce Apator Rector" - czytamy w komunikacie.

"Ostateczny poziom straty netto Apator Rector w 2016 r. będzie zależeć od wyniku negocjacji i szybkiego zamknięcia dwóch kontraktów długoterminowych. Obydwaj klienci potwierdzają wolę zakończenia prac jeszcze w tym roku. Sukces negocjacji powinien przyczynić się do istotnego ograniczenia wysokości strat miesięcznych generowanych przez spółkę w II półroczu br." – zaznaczył prezes Apatora.

"Pomimo przejściowych problemów finansowych w spółce postrzegamy Apator Rector jako aktywo o istotnym znaczeniu. Uwolnienie zasobów po zamknięciu i rozliczeniu kontraktów pozwoli jej na wdrożenie nowej, bezpieczniejszej strategii rynkowej oraz powrót do oczekiwanych poziomów rentowności" - dodał Szostak.

W efekcie realizacja prognozy zysku netto na poziomie odchylonym o 10% od celu prognozy może być zagrożona, ale z uwagi na trwające rozmowy z klientami Apator Rector oraz szanse przekroczenia założonych planów przez niektóre linie biznesowe zarząd podtrzymuje przyjętą prognozę z zastrzeżeniem konieczności dalszego ścisłego monitorowania sytuacji. Kolejny raport w tej sprawie zostanie ogłoszony po III kwartale br., podkreślono w informacji.

"Wyniki finansowe Grupy Apator pozostaną w tym roku pod istotnym wpływem Apator Rector, jednak utrzymanie pozytywnych trendów może zapewnić realizację celu prognozy. W dłuższej perspektywie Apator Rector, po restrukturyzacji, przyczyni się do dalszej poprawy wyników Grupy" - podsumował prezes Apatora.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)