Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 160,52 mln zł zysku rok wcześniej.

"Marża handlowa wzrosła wartościowo o 6,1%, a w ujęciu procentowym obniżyła się z 53% do 48,2%, głównie za sprawą wyższego kursu USD/PLN (spółka nabywa 90% odzieży płacąc w USD), oraz z powodu presji cenowej wynikającej z działań największych konkurentów. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 20,4%, a istotny udział w tych kosztach miały wydatki ponoszone na funkcjonowanie placówek detalicznych. Koszty funkcjonowania sklepów zwiększyły się ze względu na wzrost czynszów płaconych za wynajem powierzchni sklepowej, które wynikały ze wzrostu kursu EUR/PLN, oraz z powodu wzrostu wynagrodzeń. Nastąpił również wzrost kosztów funkcjonowania centrali z powodu rozbudowy działów eCommerce, wzrostu kosztów logistyki (amortyzacja nowego centrum logistycznego, wzrost wolumenów transportowych - w tym droższych wysyłek zagranicznych), wzrostu kosztów marketingu oraz wzrostu zatrudnienia w działach zajmujących się produktem (głównie Reserved). W rezultacie GK LPP odnotowała spadek zysku netto w I półroczu 2016 roku o 75,6% do kwoty 24 238 tys. zł" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 677,24 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 2 293,83 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w I półroczu 2016 roku wzrosły o 5,7%, zaś w II kwartale 2016 roku o 6,6% (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA). Sprzedaż na m2 GK LPP w I półroczu 2016 roku wzrosła o 3,5% w porównaniu w rokiem ubiegłym do 522 zł na miesiąc w I półroczu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 96,15 mln zł wobec 135,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu uruchomiono 59 sklepów o łącznej powierzchni około 30 tys. m2 zwiększając tym samym całkowitą powierzchnię sklepów do ok. 872,7 tys. m2 (1 686 sklepów) z czego za granicą 658 sklepów o powierzchni 396 tys. m2. Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z czerwcem 2015 roku wzrosła o ok. 12,1%.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)