Polski Koncern Mięsny Duda złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad firmami Bekpol i Meat-Pac, podał Urząd.Data wpłynięcia wniosku to 9 września br. Sprawa jest w toku.

"Polski Koncern Mięsny Duda S.A. planuje przejęcie kontroli nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w którą zostanie przekształcona spółka Bekpol Spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Wałbrzychu oraz nad Meat-Pac Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym tych spółek" - czytamy w komunikacie.

Spółki Bekpol sp. z o.o. spółka komandytowa i Meat-Pac sp. z o.o. są własnością osób fizycznych - Adama Skwarek i Barbary Skwarek. Bekpol prowadzi działalność na rynku hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, zaś Meat-Pac jest spółką produkującą przede wszystkim mięso drobiowe, w mniejszym zakresie prowadzi też działalność na rynku hurtowego obrotu mięsem i wędlinami.

PKM Duda oraz obie spółki przejmowane prowadzą działalność głównie na terenie Polski osiągając większość przychodów na rynku krajowym, podano również.

"Zamierzona koncentracja przedsiębiorców ma na celu rozszerzenie zasięgu terytorialnego dystrybucji mięsa i wędlin przez spółkę przejmującą kontrolę. Przejęcie obu spółek wpisuje się w strategię działania spółki Polski Koncern Mięsny Duda spółka akcyjna na lata 2015-2019 bowiem poprzez przejęcie kontroli nad tymi przedsiębiorcami, Polski Koncern Mięsny Duda S.A. rozszerzy zakres działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego. Meat-Pac Spółka z o.o. i Bekpol Spółka z o.o. sk działają przede wszystkim w Wałbrzychu i okolicach, tj. na obszarze, na którym Polski Koncern Mięsny Duda S.A. działał dotychczas w ograniczonym zakresie. Rejon ten jest traktowany przez Polski Koncern Mięsny Duda S.A. jako posiadający perspektywy dalszego rozwoju i spółka chce budować tam swoją pozycję rynkową" - czytamy dalej.

W sierpniu PKM Duda zawarł warunkową umowę nabycia 100% udziałów w Meat-Pac za cenę 3 mln zł oraz warunkową umowę nabycia 100% udziałów Bekpol za 15,64 mln zł.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)