Pod koniec września CRON, akcjonariusz Sygnity, zażądał zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie zmian w radzie nadzorczej.

CRON przekroczył w ostatnim czasie poziom 10% udziałów w Sygnity.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.

(ISBnews)