"Nadrzędnym celem projektu jest pobudzenie działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem i zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku. (...) Projektowane rozwiązania wyrównają również szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich z powodzeniem funkcjonują zbliżone rozwiązania" - czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Pojawienie się w obrocie na rynkach regulowanych akcji spółek rynku wynajmu nieruchomości – instrumentów o swoistym profilu ryzyka, stanowiących źródło dochodu pasywnego w postaci dywidendy, sprzyjać będzie również rozwojowi rynku kapitałowego w Polsce" - dodano.

Spółki rynku wynajmu nieruchomości miałyby uzyskać zwolnienie podatkowe, zmierzające do eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości – na poziomie spółki jako właściciela nieruchomości oraz na poziomie osoby fizycznej jako akcjonariusza.

Reklama

"Zgodnie z projektem, z opodatkowania zwolnione będą dochody uzyskane z najmu nieruchomości lub ich części, a także z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części i dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółek zależnych lub innych spółek rynku wynajmu nieruchomości oraz przychody z dywidend wypłaconych przez spółki zależne" - dodano w OSR.

Projekt określa przesłanki uzyskania tych preferencji.

"Status spółki rynku wynajmu nieruchomości będą mogły uzyskać spółki publiczne z siedzibą lub zarządem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem wypełnienia wymogów w zakresie struktury aktywów i przychodów oraz poziomu zobowiązań. Jednym z warunków jest również obowiązek utrzymywania odpowiednio wysokiej dystrybucji zysku w postaci wypłat w formie dywidendy" - podano.

Warunki stawiane przed taką spółką to m.in. nie mniej niż 70 proc. przychodów netto pochodzących ze sprzedaży z najmu lub zbycia nieruchomości, wartość bilansowa zobowiązań nie przekraczająca 70 proc. wartości bilansowej aktywów oraz regularne wypłacania dywidendy w wysokości nie niższej niż 90 proc. zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, pochodzącego z działalności na rynku wynajmu nieruchomości.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

>>> Czytaj też: W największych miastach przybędzie pustych biur