"Oferowaliśmy obligacje o konstrukcji niespotykanej do tej pory na szerokim rynku publicznym. Jak się jednak okazało, inwestorzy poszukują nowych form lokowania kapitału. Zarząd IPO 3D w najbliższym czasie, zgodnie z zapowiedziami, przystąpi do skupu akcji Zortrax od zainteresowanych sprzedażą akcjonariuszy" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej IPO 3D oraz wiceprezes Polskiego Domu Maklerskiego Jarosław Ostrowski, cytowany w komunikacie.

IPO 3D oferowała 2 letnie obligacje serii ZTRX-A. Spółka za zgromadzone podczas emisji obligacji środki zamierza skupić akcje Zortrax po cenie 45 zł oraz sprzedać je po debiucie giełdowym Zortraxa, który ma mieć miejsce w 2017 roku. Zysk z obligacji będzie uzależniony od wzrostu wartości akcji Zortrax, podano również.

Oferującym obligacje w ofercie publicznej IPO 3D był Polski Dom Maklerski. Po udanej publicznej ofercie obligacji Auxillia, była to kolejna publiczna oferta obligacji realizowana przez nowego brokera na rynku, podano również.

W czerwcu 2015 r. Zortrax przeprowadził ofertę publiczną akcji serii C, przy której zadeklarował wprowadzenie ich do obrotu giełdowego do końca 2016 r. Biorąc pod uwagę pozyskanie przez Zortax inwestora, który zapewnił finansowanie spółce na najbliższe kilkanaście miesięcy oraz niekorzystną sytuację na rynku kapitałowym, zarząd Zortrax podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia na GPW na rok 2017, podano również.

Zortrax jest polskim liderem w dziedzinie druku 3D. Firma założona w Olsztynie stworzyła zintegrowane środowisko druku 3D obejmujące autorską drukarkę, oprogramowanie oraz filamenty (tworzywa wykorzystywane w procesie druku).

IPO Doradztwo Strategiczne świadczy usługi doradcze dotyczące transakcji na rynku publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pierwotnego. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od 2010 r.

(ISBnews)