Wilbo zawarło z Gadus umowę sprzedaży nieruchomości za łączną cenę 18 mln zł netto, tj. 22,14 mln zł brutto oraz umowę z A&D na sprzedaży ruchomości, na mocy której Wilbo sprzedało aktywa produkcyjne wykorzystywane dotychczas na potrzeby produkcji w Zakładzie Mrożenia i Produkcji Mrożonek za łączną cenę 2 mln zł netto, tj. 2,46 mln zł brutto, podała spółka."Część ceny [za nieruchomości] w łącznej wysokości 4,6 mln zł brutto została zapłacona przez Gadus przed dniem zawarcia umowy. Pozostała część ceny w wysokości 17,54 mln zł brutto zostanie zapłacona do końca października 2016 roku, przy czym część z tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli spółki, których roszczenia zabezpieczone są hipotekami ustanowionymi na nieruchomości. Wydanie nieruchomości nastąpi nie później jednak niż do końca października 2016 roku. Na dzień 30 września 2016 r. wartość ww. aktywów netto w księgach rachunkowych emitenta wynosi w odniesieniu do nieruchomości (grunty, budynki i budowle) 7,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Natomiast wydanie ruchomości nastąpi do końca października 2016 r., a płatność z tytułu sprzedaży ruchomości zostanie dokonana do końca listopada 2016 r., podano również.

Wilbo przypomina, iż dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży tych aktywów spółka istotnie obniży zadłużenie oraz uzyska środki niezbędne do osiągnięcia optymalnego poziomu produkcyjnego.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.

(ISBnews)