"Aktualna prognoza wyników finansowych na 2016 rok uwzględnia negatywny wpływ wyników Apator Rector sp. z o.o. oraz dobre wyniki finansowe wypracowywane przez pozostałe spółki grupy Apator i kształtuje się następująco:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 850 mln zł;
- skonsolidowany zysk netto: 62 mln zł" - czytamy w informacji

W osobnym komunikacie Apator podał, że Apator Rector dokonał rewizji kontraktów długoterminowych na podstawie: statusu negocjacji z kluczowymi klientami, analizy i doprecyzowania zakresu prac i weryfikacji harmonogramów prac oraz kosztów i innych obciążeń, które są niezbędne do poniesienia w celu zamknięcia i rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku.

"W wyniku powyższej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o charakterze bezgotówkowym odzwierciedlających docelową rentowność kontraktów, co spowodowało wzrost straty netto za okres 9 miesięcy 2016 roku do poziomu 19,5 mln zł i obniżenie skonsolidowanych wyników grupy Apator za III kwartały 2016 r." - czytamy dalej.

Według zarządu, wprowadzone korekty uwzględniają wszystkie szacowane przyszłe koszty i obciążenia z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Zastosowane korekty pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu kontraktów na wyniki finansowe Apator Rector i grupy Apator począwszy od IV kwartału br., podsumowano.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)