Opublikowane w czwartek przez uczonych zajmujących się zmianami klimatu badanie ujawnia też, że na większości obszaru basenu Morza Śródziemnego znikną lasy liściaste. Badacze wykorzystali do analizy historyczne dane i modele komputerowe. Odnieśli się przy tym do celów ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych przyjętych podczas zeszłorocznego szczytu klimatycznego z Paryża.

- Porozumienie z Paryża podkreśla konieczność ograniczenia globalnego ocieplenia do 2 stopni Celsjusza – powiedział współautor badania Joel Guiot. – Wartość ta nie wydaje się ludziom wysoka, jednak chcemy sprawdzić, jak różnica wpłynie na wrażliwy obszar basenu Morza Śródziemnego – dodał.

Autorzy badania przyjrzeli się zmianom środowiska na obszarze basenu Morza Śródziemnego w okresie ostatnich 10 tys. lat. Do tego celu wykorzystali zapisy stanu pyłku kwiatowego, który pozwala ocenić wpływ temperatur na życie roślin.

W raporcie opublikowano cztery scenariusze zmian klimatycznych oparte o poziomy stężenia emisji gazów cieplarnianych w atmosferze. Jeden z nich zakłada, że globalne ocieplenie w tym stuleciu wyniesie 1,5 stopnia Celsjusza lub poniżej. Jest to ambitne założenie biorąc pod uwagę, że średnie temperatury wzrosły od okresu preindustrialnego do obecnego o jeden stopień Celsjusza. Jednak uwzględniając zmiany, jakie dokonały się w analizowanym przez badaczy okresie, jedynie w przypadku realizacji optymistycznego scenariusza ekosystem basenu Morza Śródziemnego może nadal funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

W przypadku realizacji bardziej ekstremalnego scenariusza – wzrostu temperatur o 2 stopnie – na obszarze Hiszpanii, północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu rozprzestrzenią się pustynie. Roślinność na wspomnianych obszarach uległaby znacznym przekształceniom (od wybrzeży aż po górskie szlaki).

Badany obszar od zawsze był źródłem bioróżnorodności. Jego korzystne warunki były chętnie wykorzystywane przez poprzednie cywilizacje, wobec czego jest to bardzo interesujący z punktu widzenia nauki region.

>>> Polecamy: Zmiany klimatu uderzają w gospodarkę. Biznes rozwiąże globalne problemy?