"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 295 mln zł, rozumiany jako wartość przyszłych przychodów, które będą realizowane w IV kwartale 2016 roku i kolejnych kwartałach. Portfel zamówień uwzględnia kontrakty zarówno z tytułu usług generalnego wykonawstwa (163 mln zł), jak i usług podwykonawczych (132 mln zł), w wewnętrznej terminologii spółki określanych jako tzw. znormalizowana sprzedaż" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Awbud podkreślił też, że intensywnie pracuje nad zdobywaniem nowych kontraktów i, z zastrzeżeniem możliwego wpływu czynników zewnętrznych, niezależnych od spółki, ocenia, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017.

Obecnie 79% wartości portfela zamówień stanowią usługi budowlano-montażowe, a 21% - usługi instalacyjne, podano także w raporcie.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Awbudu sięgnęły 243 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)