Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 8,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,12 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 96,3 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 5,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 222,83 mln zł w porównaniu z 223,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 5,74 mln zł wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)