Wytwarzanie konwencjonalne spadło w tym okresie o 0,8% r/r i wyniosło 3 244 GWh. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) spadło o 14,8% do 115 GWh, podano w raporcie.

Dystrybucja energii wzrosła o 4,4% r/r do 4 592 GWh w III kw. 2016 r. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom końcowym spadła o 0,4% r/r do 4 290 GWh.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)