Zysk operacyjny wyniósł 13,79 mln zł wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 316,75 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 308,71 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 22,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 818,3 mln zł w porównaniu z 883,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 16,19 mln zł wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Niższa sprzedaż, dużo lepszy wynik netto – tak można podsumować wskaźniki finansowe Grupy Unibep za trzy kwartały 2016 roku, porównując je do wartości sprzed roku. Przychód Grupy w tym okresie wyniósł 817 mln zł (rok do roku spadek o 7,5%), za to znacznie, bo aż o 36%, poprawił się zysk netto. Jego wartość to 22 mln zł. Cieszy przede wszystkim bardzo dobry portfel na rok 2017 – wynosi on ok. 1,2 mld zł, co pozwala nam skupić się na efektywności prowadzonych inwestycji. Poprawia się – w porównaniu z początkiem roku 2016 - sytuacja w drogownictwie i eksporcie, zwłaszcza jeśli chodzi o budownictwo modułowe" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki z liście załączonym do raportu za III kw.

Wskazał, że mimo dużych spadków produkcji sprzedanej przedsiębiorstw budowlanych, sięgających - rok do roku - 20% w sierpniu i 15% we wrześniu wyniki za III kwartały grupy można nazwać jako satysfakcjonujące.

"Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że dzięki dywersyfikacji Grupa nie jest mocno uzależniona od przetargów publicznych i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które w ostatnich kwartałach w Polsce mocno wyhamowały" - podkreślił.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)