"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 981 497 akcji zwykłych na okaziciela spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. […] Akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu, o których mowa w punkcie 5. powyżej, reprezentują 3,22% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do wykonywania 3,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.

Po wezwaniu przeprowadzonym przez KH Logistyka oraz PEK II SCSp instytucje te posiadają łącznie 29 539 373 akcji spółki, reprezentujących 96,78% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 96,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)