Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w październiku o 0,2 proc. rdr, zaś mdm wzrosły o 0,5 proc.

Wcześniej, w publikacji flash, GUS podał, że w zeszłym miesiącu ceny spadły o 0,2 proc. rdr i wzrosły mdm o 0,5 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i październik:

wagi październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 -0,2 0,5 -0,5
- inflacja towarów -0,6 0,7 -1 0,1
- inflacja usług 0,9 0,1 0,7 -0,3
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 30,6 0,5 0,4 0,4 -0,2
-żywność i napoje bezalkoholowe 24,04 0,4 0,5 0,4 -0,2
-- w tym żywność 0,4 0,5 0,4 -0,2
- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,56 0,8 0,2 0,6
Odzież i obuwie 5,47 -4,6 3,6 -4,9 0,9
Mieszkanie 26,03 -0,2 0,2 -0,4 0,1
- użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,04 -0,4 0,1 -0,5 0,2
-- w tym nośniki energii -2,1 0,2 -2,3 0,2
- wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,99 0,4 0,2 0,2 -0,1
Zdrowie 5,45 -2,1 0,0 -2,1 -0,9
Transport 8,72 0,3 1,5 -2,5 1,1
- w tym paliwa do prywatnych środków transportu 1,8 2,3 -2,5 3,4
Łączność 5,27 -0,8 0,0 -1,2
Rekreacja 6,63 -1,8 0,0 -2,1 -1,4
Edukacja 1,01 0,7 0,0 0,9 0,6
Restauracje i hotele 5,04 1,7 0,0 1,7 0,4
Inne usługi i towary 5,78 2,4 0,5 1,8