Strata operacyjna wyniosła 1,35 mln zł wobec 1,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 174,21 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 152,9 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 484,05 mln zł w porównaniu z 409,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki po III kwartale bieżącego roku potwierdzają, że wejście w rynek e-commerce w znacznym stopniu pozwoliło nam odstroić się od sytuacji na rynku budownictwa. Dane GUS dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują, że trzy kwartały 2016 r. były gorsze od analogicznego okresu 2015 roku o 14,9%, zaś sam wrzesień – o 15,3%" - powiedział członek zarządu i dyrektor ds. handlu TIM, Artur Piekarczyk, cytowany w osobnym komunikacie.

TIM osiągnął w III kwartale wyniki dodatnie na poziomie wyniku na sprzedaży (421 tys. zł), wyniku na działalności operacyjnej (114 tys. zł) i wyniku brutto (45 tys. zł), podano także.

"Udział sprzedaży online od 1 stycznia do 30 września 2016 r. wyniósł 70,3% (w analogicznym okresie u.br. – 65,6%). Przychody z kanału e-commerce cechowała w tym okresie także znacznie wyższa dynamika niż ogółu sprzedaży – 26,1% wobec 17,5%" - czytamy dalej.

Spółka podała, że od 1 lipca 2016 r. konsoliduje wyniki 3LP SA – nowej spółki w 100% należącej do TIM SA, do której wydzielono dotychczasową działalność logistyczną TIM-u. W III kw. 2016 r. 3LP SA zanotowało 1,52 mln zł straty na działalności operacyjnej, co przełożyło się na 1,35 mln zł straty z działalności operacyjnej całej GK TIM.

"To był pierwszy kwartał działania naszej nowej spółki i ta strata nie jest dla nas zaskoczeniem. Jako że 3LP przejęło cały majątek związany z dotychczasowym Centrum Logistycznym TIM SA, a w konsekwencji - duży udział w amortyzacji (1,07 mln zł w III kwartale), strata 3LP na poziomie EBITDA za miniony kwartał wynosi tylko 449 tys. zł. W I kwartale 2017 r. wyniki 3LP SA na poziomie EBITDA powinny być już dodatni" – powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)