"Strategia zakłada podjęcie działań w celu rozwoju internetowych kanałów sprzedaży, a tym samym dotarcia do nowych grup docelowych. Cele strategiczne w zakresie rozbudowy kanałów internetowych mają zostać osiągnięte w pierwszym etapie poprzez planowane przejęcia przez spółkę 3 podmiotów – operatorów sklepów internetowych i platformy e-commerce o łącznej przewidywanej sprzedaży w 2016 roku w wysokości około 6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze strategią, realizacja przejęć pozwoli na osiągnięcie przychodów spółki w kanale internetowym w wysokości ok. 20 mln zł w 2017 roku i ok. 30 mln zł w 2018 roku.

"Spółka zakłada, że w efekcie rozbudowy kanałów internetowych osiągnięty zostanie pozytywny efekt również w tradycyjnym obszarze sprzedaży (efekt ROPO – 'Research Online Purchase Offline')" - czytamy także.

Próchnik podał, że planowane przejęcia podmiotów z segmentu e–commerce zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz środków planowanych do pozyskania z nowej emisji akcji spółki. W tym celu zarząd ma zamiar zwołać walne zgromadzenie i zaproponować podjęcie przez akcjonariuszy spółki uchwały upoważniającej zarząd do emisji do 12 mln nowych akcji w ramach kapitału docelowego.

"Strategię opracowano w oparciu o następujące założenia:

- rosnący udział kanału e-commerce w sprzedaży detalicznej ogółem oraz dynamika rozwoju tego kanału,

- analizę grupy docelowej Próchnik S.A. oraz perspektywicznych, docelowych grup klientów,

- przewidywane korzyści synergiczne z wykorzystania zasobów przejmowanych podmiotów (posiadane marki, bazy klientów oraz potencjał generowany przez nie),

- zbudowane przez spółkę kompetencje w zakresie dystrybucji oraz marketingu internetowego, znajdujące odzwierciedlenie w dotychczasowych wynikach sprzedaży własnych marek" - podała także spółka.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). W 2015 r. miała 44,67 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)