Apator widzi możliwość realizacji ogłoszonej w październiku prognozy na 2016 r., zakładającej 62 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 850 mln zł przychodów, poinformował prezes Andrzej Szostak.

"Prognoza przychodów jest niezagrożona. W IV kw. możemy liczyć na przychody porównywalne do III kw., czyli na poziomie ok. 200 mln zł, więc do poziomu blisko 850 mln zł powinniśmy spokojnie dojść" - powiedział Szostak podczas konferencji prasowej.

Natomiast prognoza zysku netto, zredukowana z wcześniejszych 80 mln zł do 62 mln zł, jest - według prezesa - możliwa do osiągnięcia, jeżeli w IV kw. Apator Rector nie pogłębi straty, a spółki grupy wypracują co najmniej taki wynik, jak w III kw. Dodatkowo, całoroczny zysk netto może zostać wsparty przez spodziewaną realizację kontraktu w Etiopii i zwiększenie aktywa na podatek odroczony.

"Założenia główne, gdyby chcieć rozliczyć jak to jest możliwe żeby z 36 mln zł zysku netto na koniec września dojść do 62 mln zł na koniec roku, to: Rector ma nie mieć straty, w grupie mamy wypracować co najmniej 20 mln zł, mamy możliwy upside na kontrakcie w Etiopii (2-3 mln zł dodatkowego zysku) no i zwiększenie aktywa na podatek odroczony - to jest kilka milionów dodatkowej korekty wyniku - w ten sposób możemy przekroczyć 60 mln zł. To całkowicie możliwe do osiągnięcia. Na razie jak chodzi o realizację planu, październik był dobrym miesiącem" - wyjaśnił Szostak.

Według jego słów, wspomniany kontrakt w Etiopii będzie zrealizowany w IV kw. br. lub na początku przyszłego roku, w zależności od otwarcia i potwierdzenia akredytywy w tym kraju. Podkreślił, że jest to dostawa dla odbiorcy państwowego, o dużym stopniu wiarygodności - pytaniem jest tylko ostateczny termin.

Prezes podkreślił, że w kontekście wszystkich powyższych czynników Grupa "bez Apator Rector zrobiłaby tę pierwotną prognozę 80 mln zł zysku netto".

"Z wyników generalnie jesteśmy zadowoleni, z zastrzeżeniem Rectora. Wyniki są silne. Kołem zamachowym są biznesy pomiarowe. Rozwijają się międzynarodowo, ale też produktowo. W przyszłym roku może być podobnie, z tego co widzimy, przyszły rok może być całkiem dobry w tym segmencie" - podsumował.

Wcześniej podczas konferencji podkreślał, że przychody segmentu pomiarowego wzrosły po III kw. br. o 19% r/r. 493 mln zł.

Pod koniec października br. Apator obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł wobec 80 mln zł wcześniej, ze względu na istotny wpływ korekt dokonanych w spółce zależnej Apator Rector.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)