Kwestia pełnej wartości dywidendy za 2016 r. w Apatorze zostanie omówiona w trakcie przygotowywania planu finansowego na 2017 r., ale "prawdopodobnie nie skończy się na zaliczce", poinformował prezes Andrzej Szostak.
"Do tematu dywidendy wrócimy w grudniu z radą nadzorczą, w kontekście budżetu na 2017 r., który obecnie tworzymy. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że na zaliczce się nie skończy" - powiedział Szostak podczas konferencji prasowej.

W październiku Apator zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, tj. 0,35 zł brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Apatora 30 listopada 2016 r., natomiast wypłata nastąpi 7 grudnia 2016 r.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)