Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 46,24 mln USD wobec 52,13 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,25 mln USD w I-III kw. 2016 r. wobec 100,23 mln USD rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 56,27 mln USD wobec 56,95 mln USD zysku rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)