Miraculum  

Miraculum obniży kapitał zakładowy do kwoty 20 268 334,5 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 3,0 zł do 1,50 zł w związku ze stratami poniesionymi przez spółkę w okresach poprzednich, wynika z uchwał na WZA. Po obniżeniu kapitału zakładowego spółka planuje następnie jego podwyższenie o kwotę 20 268 334,5 zł poprzez emisję 13 512 223 nowych akcji o wartości nominalnej 1,5 zł każda, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, podano w projektach uchwał walnego, zaplanowanego na 19 grudnia. >>>>  

Mikrokasa 

Mikrokasa wyemitowała 875 obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, podała spółka. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 8% w skali roku z częstotliwością wypłaty odsetek raz na kwartał, podano także. >>>> 

Kernel Holding 

Fitch Ratings podniósł długoterminowy rating IDR w walucie krajowej dla Kernel Holding do B, podała agencja. >>>> 

MCI Capital 

MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 055 966 własnych akcji po cenie 9,47 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. >>>>  

Marvipol  

Rada nadzorcza Marvipolu zatwierdziła zaproponowaną przez zarząd politykę dywidendową dla segmentu motoryzacyjnego oraz developerskiego na lata 2016 - 2020. Zakłada ona rokroczny wzrost wypłaty dywidendy z segmentu motoryzacyjnego - do docelowego poziomu 80% zysku w 2020 r. Segment deweloperski grupy, który w 2017 r. ma zostać wydzielony do spółki Marvipol Development, ma przeznaczyć zyski wypracowane w 2016 i 2017 r. na inwestycje, podała spółka. >>>> 

Unified Factory 

Unified Factory uruchomił nowy kanał sprzedaży systemu w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa), poinformowała spółka >>>>  

Victoria Dom 

Victoria Dom złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt dotyczący publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 50 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskane środki spółka wykorzysta za zakup gruntów i finansowanie nowych projektów, podano także. >>>> 

Eko Export 

Eko Export uruchomił kolejną część inwestycji w Kazachstanie, poinformowała spółka. Oznacza to, że kluczowy projekt spółki wszedł w fazę eksploatacji. >>>> 

Poczta Polska

Poczta Polska nawiązała strategiczne partnerstwo ze sklepem Allegro, prowadzonym przez największą platformę handlu elektronicznego w Polsce. Dotychczas Poczta Polska obsługiwała jedynie osoby i sklepy sprzedające poprzez Allegro. Teraz będzie także obsługiwała sklep należący do tej platformy, podał operator. Poczta będzie obsługiwać ok. 1,5 mln zamówień rocznie i jest gotowa na rozszerzenie współpracy na kolejne obszary.>>>>  

Poczta Polska otrzymała ostatnią partię tj. 10 tysięcy tabletów wykorzystywanych do świadczenia usługi elektronicznego potwierdzania odbioru (EPO) w ramach obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości. W ramach świadczenia obsługi na rzecz polskiego sądownictwa pracownicy Poczty Polskiej będę wykorzystywać łącznie ponad 20 tysięcy tabletów oraz 9 000 signature padów. >>>> 

Budimex  

Konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) oraz Ferrovial Agroman (partner z udziałem 5%) podpisało z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi umowę na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu o wartości 275,19 mln zł netto, podał Budimex. >>>>     

PKN Orlen 

Unipetrol – spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen – i chorwacka spółka Jadranski Naftovod podpisały trzyletnią ramową umowę na przesył ropy naftowej rurociągiem JANAF, podał Unipetrol. >>>> 

Kruk   

InvestCapital Malta Ltd. - spółka zależna Kruka - wygrał przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności to ok. 183 mln euro.  >>>>  

Erne Ventures 

Erne Ventures chce przejść na rynek główny z NewConnect w 2017 roku i prowadzi analizy kolejnych potencjalnych inwestycji, poinformował prezes Arkadiusz Kuich. >>>> 

Farmacol 

Farmacol podpisał trzy umowy kredytowe ING Bankiem Śląskim na łączną kwotę 400 mln zł, podała spółka. Środki mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji, ewentualnych akwizycji oraz kapitału obrotowego. >>>> 

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę na dostawy do 160 mln m³ gazu zaazotowanego rocznie z Rawicz Energy z Grupy Palomar Natural Resources, podała spółka. >>>>  

Magellan   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Magellana formy dokumentu od 6 grudnia br., podała Komisja.>>>>  

Introl  

Akcjonariusze Introla zdecydują o rozwiązaniu 7,99 mln zł kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy i o wypłacie 0,3 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na nadwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 19 grudnia. >>>> 

Rawlplug

Rawlplug ma zamiar założyć spółkę handlową na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, podała spółka. Planowany termin uruchomienia spółki to I kw. 2017 r.>>>>