"W kontekście wyników za pierwsze dziewięć miesięcy roku możemy potwierdzić wcześniejszą prognozę zysku EBITDA na cały rok obrotowy" - powiedział Řezáč, cytowany w raporcie kwartalnym.

Spółka podała też, że planowane łączne nakłady inwestycyjne w 2016 r. nie przekroczą poziomu 25 mln euro.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)