Grupa Azoty

Zakłady Azotowe Kędzierzyn - spółka zależna Grupy Azoty zawarła z firmą Air Products Sp. z. o.o. umowę na dostawy tlenu i azotu. Umowa została zawarta na czas określony - od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2035 roku. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 1,1 mld zł netto, podała Grupa Azoty >>>>

Hyperion

Wiceprezes Hyperiona Marian Halicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka.>>>>

Qumak

Reklama

Qumak odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Qumaka według danych na początek listopada br. wynosił 241 mln zł, z czego na rok bieżący przypadało 121 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym.>>>>

Komputronik

Skonsolidowany zysk netto Komputronika zwiększył się o 435% r/r i wyniósł 3,3 mln zł w II kw. roku obrotowego (1 lipca - 30 września 2016 r.), przy wzroście przychodów o 11,6% r/r do 510,5 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe wyniki Grupy. >>>>

Bioton

Biolek – spółka zależna Biotonu – otrzymał od Komisji Europejskiej zezwolenie na wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej preparatu Suilectin stosowanego w chowie trzody chlewnej jako dodatku paszowego, podał Bioton.>>>>

Grodno

Grodno podtrzymało prognozę, zakładającą wzrost przychodów o 10% r/r do 344 mln zł, a zysku netto - o 1% do 9,1 mln zł w roku finansowym 2016/2017, poinformował prezes Andrzej Jurczak. >>>>

Grodno odnotowało 1,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. roku finansowego (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Esotiq & Henderson planuje w przyszłym roku otworzyć łącznie 47-51 salonów Esotiq w Polsce i za granicą oraz 5-7 salonów Femestage, poinformowała spółka. >>>>

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens odnotował 5,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pegas Nonwovens podtrzymuje prognozę 43-49 mln euro EBITDA w 2016 r., poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów František Řezáč. Capex w tym roku wyniesie do 25 mln euro.>>>>

Polnord

Polnord sprzedał ponad 85% z 96 mieszkań wybudowanych w IV etapie gdańskiego osiedla 2 Potoki, poinformowała spółka.>>>>

Zobacz też rekomendacje dla spółek giełdowych

Polimex-Mostostal

Zarząd Polimeksu-Mostostalu rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia emisji do 150 mln akcji serii T, celem podwyższenia kapitału zakładowego o max. 300 mln zł, w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Dla zatwierdzenia emisji spółka planuje zwołać walne zgromadzenie. >>>>

TIM

TIM chce nadal utrzymywać udział e-commerce w sprzedaży na poziomie 70-80% i zachować wiele kanałów sprzedaży, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Spółka nie spodziewa się odbicia w sektorze budowlanym w kolejnych kwartałach. >>>>

Nestmedic

Nestmedic - twórca rozwiązania telemedycznego Pregnabit - chce pozyskać środki na ekspansję zagraniczną oraz dalszy rozwój produktów. Zapisy na akcje, które zostaną wprowadzone do obrotu na NewConnect w I kwartale 2017 roku, ruszają w połowie grudnia, podała spółka. >>>>

Budimex

Budimex podpisał z Urzędem Miejskim w Białymstoku umowy na II etap budowy Trasy Niepodległości w Białymstoku, podała spółka. Wartość oferty to 140,76 mln zł netto. >>>>

Budimex podpisał z Urzędem Miejskim w Białymstoku umowę na Budowę Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wojewódzkiej nr 678 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej za 145,18 mln zł netto, podała spółka.>>>>

i2 Development

i2 Development Przy Arsenale, spółka pośrednio zależna od i2 Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży działki z budynkiem biurowo-usługowym Nowy Alexanderhaus we Wrocławiu. Natomiast wspólnicy innej spółki pośrednio zależnej od i2 Development - i2 Development Oławska 12, zawarli przedwstępne umowy sprzedaży praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, będącej właścicielem nieruchomości we Wrocławiu, na której realizowana jest inwestycja Twelve, podał i2 Development. >>>>

Bumech

Katowicki Holding Węglowy (KHW) wybrał ofertę konsorcjum spółek Bumech (lider) i Trans-Jan, wartą 34,64 mln zł brutto, jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 10b-S w pokładzie 510 na poziomie 900 w KWK Murcki-Staszic, podał Bumech. >>>>

Wirtualna Polska Holding

WP1 - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - ma umowę z TVN Media, jako pośrednikiem, w negocjacjach i zawieraniu umów o emisję reklam w programie telewizyjnym WP1, a także sponsorowanie i wniesienie wkładu w finansowanie audycji, wynika z komunikatu. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2019 r. >>>>

Open Finance

Open Finance ustalił cenę emisyjną akcji serii E w kwocie 1,16 zł za każdą akcję, podała spółka. >>>>

IMS

IMS odnotowało 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Amica

Amica spodziewa się zwiększenia capeksu na przyszły rok do poziomu wyższego niż pierwotnie planowane na ten rok 80 mln zł, być może do poziomu "bliżej 100 mln zł", poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. Według niego, w tym roku capex w stosunku do zaplanowanych 80 mln zł będzie o kilkanaście mln zł niższy. >>>>