Wcześniej KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Open Finance w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

Oferującym jest Noble Securities.

Open Finance informował w lipcu br., że w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji.

W sierpniu akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono 30 listopada 2016 r.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)