Amica

Amica celuje w 10-procentowy wzrost przychodów średniorocznie w latach 2017-2018 i podobny wzrost EBITDA w tym czasie, poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. Jednocześnie podtrzymał, że spółka powinna zrealizować wcześniejsze zamierzenia wypracowania w całym 2016 r. ok. 2,5 mld zł przychodów i ok. 200 mln zł EBITDA. >>>>

Marvipol

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji obiektu składającego się z budynków magazynowo-logistycznych, posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej na obszarze aglomeracji śląskiej, podała spółka. >>>>

Pekabex

Reklama

Pekabex odnotował 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

ZPC Otmuchów

Grupa kapitałowa ZPC Otmuchów zaktualizowała kierunki strategiczne, chce m.in. poprawić rentowność, rozwijać eksport, inwestować w nowe produkty i przeprowadzić dezinwestycje, podała spółka. >>>>

ZPC Otmuchów chce dzięki nowym produktom zwiększać sprzedaż, szczególnie zagraniczną, poinformował prezes Przemysław Danowski. Spółka liczy w przyszłym roku na odzyskanie zyskowności i zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 10-20 mln zł.>>>>

Photon Energy

Bank Narodowy Czech zezwolił Photon Energy N.V. na przeprowadzenie publicznej emisji na terenie Czech 7-letnich obligacji o łącznej wartości 1,05 mld CZK (38,8 mln euro lub 171,7 mln zł), podała spółka. Głównym celem emisji jest budowa instalacji fotowoltanicznej w Australii.>>>>

Mercor

Grupa Mercor pozyskała w październiku zamówienia o wartości około 20,9 mln zł w porównaniu z 21,1 mln zł rok wcześniej (spadek o 1%), podała spółka. >>>>

Biogened

Biogened podjął uchwałę w sprawie emisji do 5 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej obligacji 1 tys. zł każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.>>>>

Alior Bank

Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników, podał bank.>>>>

JR Holding

JR Holding podpisał umowę z Wisłą Kraków na doradztwo w zakresie pozyskania finansowania, podała spółka. >>>>

4fun Media

4fun Media zawarło umowę na pozyskiwanie reklam do kanałów telewizyjnych 4fun.tv, 4fun hits oraz 4fun fit&dance z Polsat Media Biuro Reklamy. poinformowała spółka.>>>>

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty zdecydował o zaangażowaniu kapitałowym w spółce PDH Polska poprzez objęcie 500 tys. akcji nowej emisji za 5 mln zł, podała spółka. >>>>

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w październiku br. wyniosło 2 726 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 393 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. >>>>

Bogdanka

Należąca do grupy Enei kopalnia Bogdanka dąży do zakontraktowania ponad 90 proc. swojej produkcji węgla w co najmniej 5-letnich umowach z odbiorcami - poinformował w piątek prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga. >>>>

Stalprofil

Oferta złożona przez konsorcjum Izostal (lider konsorcjum) oraz Stalprofil (członek konsorcjum), o wartości 118,88 mln zł netto została uznana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych, poinformował Stalprofil. >>>>

Ronson Europe

Izraelska Amos Luzon Development and Energy Group złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zgody na przejęcie wyłącznej kontroli nad Ronson Europe, podał Urząd. >>>>

Erbud

Zarząd Erbudu zwołał na 22 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o wypłacie 15 mln zł dywidendy nadzwyczajnej z kapitału zapasowego, tj. 1,17 zł na akcję, podała spółka. >>>>

ZUE

Konsorcjum ZUE i PORR Polska Infrastructure złożyło ofertę z najniższą ceną, wynoszącą 253,4 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III: os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie, podało ZUE, na które przypada ok. 50% wynagrodzenia w tym zadaniu. >>>>