Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum bankówWarszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Wielton zawarł z konsorcjum banków (PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK) umowę o kredyty inwestycyjne i obrotowy, podała spółka.

Umowa obejmuje:

- kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie wykorzystania w wysokości 110 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym i euro) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów inwestycyjnych,

- kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie wykorzystania w wysokości o równowartości 203 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym i euro) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie kredytów pomostowych udzielonych w celu współfinansowania nabycia 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited oraz na refinansowanie i finansowanie wydatków inwestycyjnych,

- kredyt obrotowy o wartości 100 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym, euro lub innej uzgodnionej walucie) udzielony Wieltonowi lub innemu podmiotowi z grupy, który przystąpi do umowy, na okres 5 lat (z możliwością uzgodnienia przedłużenia o 2 lata) na finansowanie kapitału obrotowego grupy oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego. Kredyt może zostać udostępniony wyłącznie jako kredyt bilateralny, który może być wykorzystany jako gwarancje bankowe, akredytywy lub kredyt w rachunku bieżącym, wymieniono w komunikacie.

Ponadto na mocy umowy, pod warunkiem m.in. doręczenia wniosku o udostępnienie dodatkowego kredytu, ustalenia z konsorcjum pakietu zabezpieczeń i spełnienia innych określonych w umowie warunków, spółka może zaciągnąć dodatkowo:

- kredyt inwestycyjny o równowartości 77 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym, euro lub innej uzgodnionej walucie) z terminem spłaty nie wcześniej niż 6 miesięcy po spłacie kredytu inwestycyjnego o równowartości 203 mln zł udzielony Wieltonowi w celu współfinansowania nabycia przez spółkę 25% udziałów w Lawrence David Limited oraz finansowania i refinansowania wydatków inwestycyjnych i akwizycji grupy Wielton,

- kredyt obrotowy o wartości 25 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym, euro lub innej uzgodnionej walucie) udzielony Wieltonowi lub innemu podmiotowi z grupy, który przystąpi do umowy, na okres 7 lat w celu finansowania kapitału obrotowego grupy. Kredyt może zostać udostępniony wyłącznie jako kredyt bilateralny, który może być wykorzystany jako gwarancje bankowe, akredytywy lub kredyt w rachunku bieżącym, podano także.

"Udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania. Kredyty oprocentowane są w zależności od transzy według oprocentowania zmiennego opartego na stawce WIBOR/EURIBOR lub oprocentowania stałego powiększonych o marżę. Odsetki od kredytów płatne są w ratach kwartalnych, a spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi z końcem sierpnia 2019 roku" - czytamy dalej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)