Nowy przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 13 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 16 lipca 2020 r.

Akcje stanowią 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, wyznaczona cena to 1,32 zł na akcję, przypomniano.

29 maja zarząd Radpolu ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej akcji.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)