Na podstawie umowy, na SimFabric zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do ELM. ELM realizowany jest w ramach programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp, którego celem jest zapewnienie wsparcia startupów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia. W programie Pilot Maker Elektro ScaleUp spółka odpowiada za wybór do dalszej komercjalizacji i wdrożenia najciekawszego projektu startupu, zamierzającego prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz jest jego współfinansującym, podano w komunikacie.

"Emitent dokonał wpłaty wkładu finansowego na ELM w wysokości 50 000 zł netto, natomiast jego łączny budżet wynosi 175 000 zł. Z tytułu realizacji umowy emitentowi przysługuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 90% zysków osiąganych z dystrybucji gry, tj. po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Płatność wynagrodzenia następować będzie nie rzadziej niż raz na kwartał, począwszy od kwartału, w którym rozpoczęto dystrybucję. Wydanie gry planowane jest na rok 2021" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że wysokość jej wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment jej zawarcia jest niemożliwa do określenia lub oszacowania.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)