Zysk operacyjny wyniósł 3,25 mln zł wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 26,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,28 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pozytywny wpływ na sprzedaż w I kwartale 2020 r. miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, która wzrosła o 71,2% i stanowiła 85,7% przychodów. Głównymi rynkami eksportowymi były Ukraina (29,7 mln zł), Tanzania oraz Litwa. Aktualny portfel zamówień wynosi około 163 mln zł i obejmuje 31 umów, z terminem realizacji w latach 2020/2021. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 ma wartość 226,4 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 28 mln zł" - czytamy dalej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)