"Odwiert poszukiwawczy Mamikhel South-1 osiągnął 23 maja 2020 r. łączną głębokość 4 939 m. Po przeprowadzeniu testów w odwiercie nastąpił przepływ gazu i kondensatu z formacji Lockhart i Hangu na poziomie 6 516 boepd (odpowiednio 16,12 MMscf/d i 3 240 bpd), przy ciśnieniu w odwiercie wynoszącym 4 476 PSI przy zwężce 32/64. Trwają dalsze testy odwiertu" - czytamy w komunikacie.

"To nowe odkrycie odsunęło od ryzyka poszukiwania głębszych złóż w Bloku TAL, prowadząc do nowych możliwości rozwoju. Odkrycie Mamikhel South-1 przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju z rodzimych zasobów. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom joint venture, a także rządowi Pakistanu za ich stałe wsparcie" - skomentował wiceprezes Berislav Gašo, cytowany w komunikacie.

Jest to 13. odkrycie spółki w Pakistanie i 10. odkrycie w bloku TAL.

Jako operator bloku TAL z udziałem 8,4% MOL jest odpowiedzialny za 89 mboepd produkcji brutto (od I kwartału 2020 r.). Partnerami w konsorcjum są OGDCL, PPL, POL i GHPL. MOL ma 21 lat doświadczenia w pakistańskim sektorze wydobycia i posiada udziały w czterech koncesjach w tym kraju.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 18,1 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)