Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej wyniosła 7,92 mln zł.

"Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I kwartale 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników:

- aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych;

- sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy;

- utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar" - czytamy w komunikacie.

Zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną zawarte raporcie za I kwartał 2020 roku, którego publikacja przewidziana jest na 22 lipca 2020 roku.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)