"Zarząd Creepy Jar informuje, że złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147 082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32 354 akcji zwykłych na okaziciela serii C (prospektem zostały objęte wszystkie istniejące akcje emitenta - wszystkie te akcje są obecnie notowane na rynku NewConnect; na postawie prospektu nie będzie przeprowadzana żadna oferta akcji)" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że złożenie wniosku jest konsekwencją działań zarządu podjętych na podstawie uchwały NWZ z 14 maja 2020 r. w przedmiocie ubiegania się przez emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji emitenta.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)