"Wstępne wybrane wyniki finansowe emitenta za okres I półrocza 2020 r.:

- przychody ze sprzedaży: 23 mln zł

- zysk z działalności operacyjnej: 20 mln zł

- zysk netto: 16 mln zł" - czytam w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. (w tym za II kwartał 2020 r.) wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 13 sierpnia 2020 r.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)